καθημερνά από τις 8 π.μ. εως τις 7 μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΕΝΟΜΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ

Διεύθυνση:
Παροικια Παρου

Τηλέφωνο:
+30 22843 01089

Κινητό:  

+30 6957773547

Κινητό:  

+30 6957773546