καθημερνά από τις 8 π.μ. εως τις 7 μ.μ.

Απώθηση Πτηνών

Υπηρεσίες Απώθησης πτηνών  Απώθηση πτηνών

Τα περιττώματα τον περιστεριών αποτελούν ίσως μια από τις σημαντικότερες εστίες μόλυνσης σε έναν χώρο. Πολλά κτίρια υποφέρουν από την ενοχλητική παρουσία περιστεριών καθώς επίσης και την επιβλαβή ρύπανση που προκαλούν τα περιττώματά τους.  

Στους χώρους που παρατηρείτε συγκέντρωση των πτηνών και σε χώρους που έχουν μολυνθεί από τα περιττώματα τους συναντάμε συχνά έντομα όπως κοτόψειρες, ψύλλοι, κλπ. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και καταστροφές σε μαρμάρινες και μεταλλικές επιφάνειες, σε μπαλκόνια, περβάζια παραθύρων, στέγες κ.α. εξαιτίας της διάβρωσης που προκαλείται από τα περιττώματά τους.

Απώθηση πτηνών με μηχανικά μέσα

Η Απεντομωτικη Απολυμαντική Πάρου με απολυτά σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο εφαρμόζει τον ιδανικο τρόπο σε κάθε πρόβλημα σας 

Τα πτηνά αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία , καθώς φέρουν πολλές ασθένειες και εκτοπαράσιτα , ενώ τα περιττώματά τους εκτός της άσχημης αισθητικής εικόνας που δημιουργούν , προκαλούν διάβρωση σε μάρμαρα και γρανίτες. Μπορούν και επικάθονται σε κάθε είδους επιφάνεια και προσβάλλουν εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται τόσο στην ύπαιθρο όσο και στο αστικό περιβάλλον. Η απαλλαγή του χώρου από τα πτηνά γίνεται με τη χρήση απωθητικών μέσων ( ακίδες , δίχτυα κ.α ) τα οποία δεν επηρεάζουν την αισθητική του χώρου και χωρίς να προκαλούν τραυματισμούς στα πτηνά. 

Απεντομωτικη Παρου